Rechtsbijstand

Een rechtsbijstandverzekering geeft recht op rechtshulp of op vergoeding van kosten die samenhangen met het oplossen van een juridisch geschil. Geschillen kunnen niet altijd in goed onderling overleg worden opgelost en dan is deskundige hulp noodzakelijk. Het zelf bekostigen van (juridische) deskundigen is, gezien de hoge kosten, voor velen niet haalbaar. Met een rechtsbijstand­verzekering wordt dit financiële risico overgedragen aan de verzekeraar. U heeft de keuze om een volledige rechtsbijstandverzekering af te sluiten of een verhaals- en strafrechtsbijstandverzekering voor personeel.

Verzekerden
De aan de school verbonden personeelsleden.

Dekkingssom

  • Ongelimiteerd per aanspraak in geval van de interne kosten van de verzekeraar;
  • Bent u verplicht tot het inschakelen van een externe rechtshulpverlener dan geldt een maximale vergoeding van EUR 35.000,- per geschil (EUR 25.000,- voor verhaals- en strafrechtsbijstandsverzekering).
  • Bent u voor het voeren van een gerechtelijke of administratieve procedure niet verplicht tot het inschakelen van een externe rechtshulpverlener? U mag dit wel doen maar dan gelden er aanvullende bepalingen aangaande verzekerde bedragen en eigen risico. Bovendien dient u wel met de verzekeraar te overleggen voordat u een keuze maakt. De aanvullende bepalingen leest u terug in de algemene polisvoorwaarden.

Dekking

Dekkingsgebied
Geografisch Europa en de landen grenzend aan de Middellandse Zee.

Jaarpremie
Verhaals- en strafrechtsbijstand
EUR 0,47 per leerling.

Volledige rechtsbijstand
EUR 426,58 + EUR 1,43 per leerling.

Direct aanvragen

U kunt het aanvraagformulier mailen naar ondernemingen.team1@aon.nl of per post verzenden aan: Aon Verzekeringen, Postbus 59, 2200 AB Noordwijk.

 
 

Contact 

Neem voor vrijblijvend advies contact op met onze specialisten:

T: 088 810 81 71

E: ondernemingen.team1@aon.nl

Of laat uw gegevens achter via het contactformulier.