Ongevallen

Verzekering voor ongevallen van personeel waarbij een uitkering kan volgen bij invaliditeit of overlijden.

Verzekerden

  • Groep 1: Personeel dat een vast of tijdelijk dienstverband (dienstverband voor bepaalde tijd) heeft met verzekeringnemer en als zodanig voorkomen in de salarisadministratie van verzekeringnemer.
  • Groep 2: Leerlingen die onderwijs volgen bij verzekeringnemer en als zodanig voorkomen in de daartoe bestemde administratie.
  • Groep 3: Stagiaires, vrijwilligers, inleenkrachten en al degenen welke aan schoolse dan wel buitenschoolse met de school verband houdende activiteiten deelnemen.

Hoedanigheid
De activiteiten van verzekeringnemer zijn: het exploiteren en/of beheren van een instituut voor het geven van onderwijs in de ruimste zin, niets uitgezonderd.

Verzekerde bedragen

Begunstiging
In geval van overlijden zal de uitkering geschieden aan de wettige erfgenamen van de verzekerde.
In alle andere gevallen zal een uitkering geschieden aan de verzekerde.

Dekking

Jaarpremie
EUR 0,55 per leerling.

Direct aanvragen

U kunt het aanvraagformulier mailen naar ondernemingen.team1@aon.nl of per post verzenden aan: Aon Verzekeringen, Postbus 59, 2200 AB Noordwijk.

 
 

Contact 

Neem voor vrijblijvend advies contact op met onze specialisten:

T: 088 810 81 71

E: ondernemingen.team1@aon.nl

Of laat uw gegevens achter via het contactformulier.