Ongevallen

Verzekering voor ongevallen van personeel waarbij een uitkering kan volgen bij invaliditeit of overlijden.

Verzekerden

  • Groep 1: Personeel dat een vast of tijdelijk dienstverband (dienstverband voor bepaalde tijd) heeft met verzekeringnemer en als zodanig voorkomen in de salarisadministratie van verzekeringnemer.
  • Groep 2: Leerlingen die onderwijs volgen bij verzekeringnemer en als zodanig voorkomen in de daartoe bestemde administratie.
  • Groep 3: Stagiaires, vrijwilligers, inleenkrachten en al degenen welke aan schoolse dan wel buitenschoolse met de school verband houdende activiteiten deelnemen.

Hoedanigheid
De activiteiten van verzekeringnemer zijn: het exploiteren en/of beheren van een instituut voor het geven van onderwijs in de ruimste zin, niets uitgezonderd.

Verzekerde bedragen

Begunstiging
In geval van overlijden zal de uitkering geschieden aan de wettige erfgenamen van de verzekerde.
In alle andere gevallen zal een uitkering geschieden aan de verzekerde.

Dekking

Jaarpremie
EUR 0,55 per leerling.

Direct aanvragen

U kunt het aanvraagformulier faxen naar 071 361 07 67
of per post verzenden aan:
Aon Verzekeringen, Postbus 59, 2200 AB  Noordwijk

 
 
Direct contact:
Verzekeringen (excl. Zorg)
 

OHRA helpdesk
Collectiviteitsnummer: 346
 +31 (0)26 400 8484 (werkgevers)
 +31 (0)26 400 4040 (werknemers)


Zilveren Kruis klantenservice
Collectiviteitsnummer: 207072395
 +31 (0)71 751 0052Meer informatie


Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met:


Henri Damen
06 138 174 17
Henri.Damen@aon.nl


Ruud van Houten
06 148 754 25
Ruud.van.Houten@aon.nl


+31 (0)71 364 31 51
noordwijk@aon.nl


Bereikbaar van:
8:00 - 18:00 uur (ma t/m vr)


Meer informatie


Aon Verzekeringen
afdeling Schade
071 3643 510 (werkdagen)
AV-schade@aon.nl


Europeesche Hulplijn
+31 20 65 15 777 (24/7)