Doorlopende Reis en Annulering

Een doorlopende reisverzekering verzekert u doorlopend tegen de financiële gevolgen van risico's waar u op reis tegenaan loopt. U kunt hierbij denken aan kosten voor hulpverlening en schade door beschadiging of diefstal van bagage. Daarnaast krijgt u (een deel van) de reissom terug wanneer u ook een annuleringsverzekering heeft.

Verzekerden

  • Verzekeringnemer;
  • Ouder- en medezeggenschapsraad, activiteitencommissie;
  • Leerlingen en hun begeleiders.

Rubrieken en verzekerde bedragen

Eigen risico
Nihil.

Jaarpremie

Dekking
De verzekering is van kracht tijdens school- en groepsreizen, tijdens excursies en uitstapjes in schoolverband, mits en zolang de leerlingen onder toezicht staan van de door de school daartoe aangewezen personen. De verzekering is eveneens van kracht tijdens reizen in verband met door de school georganiseerde stages.

Dekkingsgebied: Gehele Wereld.

Direct aanvragen

U kunt het aanvraagformulier faxen naar 071 361 07 67
of per post verzenden aan:
Aon Verzekeringen, Postbus 59, 2200 AB  Noordwijk

 
 
Direct contact:
Verzekeringen (excl. Zorg)
 

OHRA helpdesk
Collectiviteitsnummer: 346
 +31 (0)26 400 8484 (werkgevers)
 +31 (0)26 400 4040 (werknemers)


Zilveren Kruis klantenservice
Collectiviteitsnummer: 207072395
 +31 (0)71 751 0052Meer informatie


Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met:


Henri Damen
06 138 174 17
Henri.Damen@aon.nl


Ruud van Houten
06 148 754 25
Ruud.van.Houten@aon.nl


+31 (0)71 364 31 51
noordwijk@aon.nl


Bereikbaar van:
8:00 - 18:00 uur (ma t/m vr)


Meer informatie


Aon Verzekeringen
afdeling Schade
071 3643 510 (werkdagen)
AV-schade@aon.nl


Europeesche Hulplijn
+31 20 65 15 777 (24/7)