Doorlopende Reis en Annulering

Een doorlopende reisverzekering verzekert u doorlopend tegen de financiële gevolgen van risico's waar u op reis tegenaan loopt. U kunt hierbij denken aan kosten voor hulpverlening en schade door beschadiging of diefstal van bagage. Daarnaast krijgt u (een deel van) de reissom terug wanneer u ook een annuleringsverzekering heeft.

Verzekerden

  • Verzekeringnemer;
  • Ouder- en medezeggenschapsraad, activiteitencommissie;
  • Leerlingen en hun begeleiders.

Rubrieken en verzekerde bedragen

Eigen risico
Nihil.

Jaarpremie

Dekking
De verzekering is van kracht tijdens school- en groepsreizen, tijdens excursies en uitstapjes in schoolverband, mits en zolang de leerlingen onder toezicht staan van de door de school daartoe aangewezen personen. De verzekering is eveneens van kracht tijdens reizen in verband met door de school georganiseerde stages.

Dekkingsgebied: Gehele Wereld.

Direct aanvragen

U kunt het aanvraagformulier mailen naar ondernemingen.team1@aon.nl of per post verzenden aan: Aon Verzekeringen, Postbus 59, 2200 AB Noordwijk.

 
 

Contact 

Neem voor vrijblijvend advies contact op met onze specialisten:

T: 088 810 81 71

E: ondernemingen.team1@aon.nl

Of laat uw gegevens achter via het contactformulier.