Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurders van stichtingen en verenigingen lopen het risico om uit hoofde van hun functie hoofdelijk aansprakelijk te worden gesteld voor het privé-vermogen. De bestuurder kan door de rechtspersoon aansprakelijk worden gesteld, de zgn. interne aansprakelijkheid. Deze verzekering geeft de mogelijkheid om genoemde risico's af te dekken.

Verzekerden
Alle bestuurders, commissarissen en toezichthouders zijn verzekerd. Dit geldt ook voor andere (natuurlijke) personen die bestuursactiviteiten uitvoeren. Zij hoeven niet formeel benoemd of gekozen te zijn. Ook nieuwe bestuurders en toezichthouders vallen automatisch onder de dekking.

Hoedanigheid
De persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders en toezichthouders van de nader aan te duiden besturen van scholen voor primair- en voortgezet onderwijs.

Verzekerde bedragen
Bij een balanstotaal tot EUR 25.000.000,-:

  • Optie 1: EUR 1.250.000,- per aanspraak en per verzekeringsjaar
  • Optie 2: EUR 2.500.000,- per aanspraak en per verzekeringsjaar
  • Optie 3: EUR 5.000.000,- per aanspraak en per verzekeringsjaar

Jaarpremie

  • Optie 1: EUR 0,10 per leerling – minimum EUR 200,-
  • Optie 2: EUR 0,15 per leerling – minimum EUR 350,-
  • Optie 3: EUR 0,24 per leerling – minimum EUR 600,-

Bijzonderheden

Direct aanvragen

U kunt het aanvraagformulier faxen naar 071 361 07 67
of per post verzenden aan:
Aon Verzekeringen, Postbus 59, 2200 AB  Noordwijk

 
 
Direct contact:
Verzekeringen (excl. Zorg)
 

OHRA helpdesk
Collectiviteitsnummer: 346
 +31 (0)26 400 8484 (werkgevers)
 +31 (0)26 400 4040 (werknemers)


Zilveren Kruis klantenservice
Collectiviteitsnummer: 207072395
 +31 (0)71 751 0052Meer informatie


Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met:


Henri Damen
06 138 174 17
Henri.Damen@aon.nl


Ruud van Houten
06 148 754 25
Ruud.van.Houten@aon.nl


+31 (0)71 364 31 51
noordwijk@aon.nl


Bereikbaar van:
8:00 - 18:00 uur (ma t/m vr)


Meer informatie


Aon Verzekeringen
afdeling Schade
071 3643 510 (werkdagen)
AV-schade@aon.nl


Europeesche Hulplijn
+31 20 65 15 777 (24/7)