Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurders van stichtingen en verenigingen lopen het risico om uit hoofde van hun functie hoofdelijk aansprakelijk te worden gesteld voor het privé-vermogen. De bestuurder kan door de rechtspersoon aansprakelijk worden gesteld, de zgn. interne aansprakelijkheid. Deze verzekering geeft de mogelijkheid om genoemde risico's af te dekken.

Verzekerden
Alle bestuurders, commissarissen en toezichthouders zijn verzekerd. Dit geldt ook voor andere (natuurlijke) personen die bestuursactiviteiten uitvoeren. Zij hoeven niet formeel benoemd of gekozen te zijn. Ook nieuwe bestuurders en toezichthouders vallen automatisch onder de dekking.

Hoedanigheid
De persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders en toezichthouders van de nader aan te duiden besturen van scholen voor primair- en voortgezet onderwijs.

Verzekerde bedragen
Bij een balanstotaal tot EUR 25.000.000,-:

  • Optie 1: EUR 1.250.000,- per aanspraak en per verzekeringsjaar
  • Optie 2: EUR 2.500.000,- per aanspraak en per verzekeringsjaar
  • Optie 3: EUR 5.000.000,- per aanspraak en per verzekeringsjaar

Jaarpremie

  • Optie 1: EUR 0,10 per leerling – minimum EUR 200,-
  • Optie 2: EUR 0,15 per leerling – minimum EUR 350,-
  • Optie 3: EUR 0,24 per leerling – minimum EUR 600,-

Bijzonderheden

Direct aanvragen

U kunt het aanvraagformulier mailen naar ondernemingen.team1@aon.nl of per post verzenden aan: Aon Verzekeringen, Postbus 59, 2200 AB Noordwijk.

 
 

Contact 

Neem voor vrijblijvend advies contact op met onze specialisten:

T: 088 810 81 71

E: ondernemingen.team1@aon.nl

Of laat uw gegevens achter via het contactformulier.