Bedrijfsaansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheidsverzekering is speciaal samengesteld voor scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Deze verzekering vergoedt de schade waar uw onderwijsinstelling aansprakelijk voor is. Ook gevolgen van de schade worden vergoed. U kunt hierbij denken aan:

  • Conflicten met ouders, bijvoorbeeld over onjuist schooladvies
  • Claims van uw (voormalige) medewerkers
  • Schade die ontstaan is vóór de ingangsdatum, waarvan u niet op de hoogte bent

De belangrijkste vergoedingen

  • Schade die binnen of buiten uw schoolterrein is ontstaan.
  • Schade die veroorzaakt is door een leerling. Wettelijk zijn ouders aansprakelijk voor de gedragingen van hun kinderen tot 16 jaar. In de praktijk geeft dit regelmatig problemen. Veroorzaakt een leerling tijdens schoolactiviteiten schade en hebben de ouders hier niets voor geregeld? Dan biedt deze verzekering uitkomst.
  • De kosten om u te verdedigen bij juridische kwesties. Bijvoorbeeld de kosten van een advocaat en het proces.
  • De leerlingen die stages of leerwerktrajecten volgen zijn verzekerd, ook in het buitenland.
  • Wettelijk mogen niet alle leerkrachten medische hulp bieden. Van leerkrachten die dat wél mogen, vraagt men steeds vaker medische hulp. Denk bijvoorbeeld aan het op tijd toedienen van medicijnen. Gevolgen vanwege onjuiste hulp worden vergoed.
  • Gaan uw leerlingen op excursie naar het buitenland? Of ondernemen ze een educatieve reis? Onderwijsinstellingen in Nederland hebben wereldwijde dekking (exclusief Verenigde Staten en Canada).

Verzekerde bedragen

Optie I

Eigen risico per aanspraak

EUR 500,00 per aanspraak voor elke schade
EUR 1.000,00 per aanspraak voor zuivere vermogensschade
EUR 5.000,00 per aanspraak voor personenschade
EUR 5.000,00 per aanspraak voor schade in verband met stages in de Verenigde Staten van Amerika en Canada

Jaarpremie
EUR 1,35 per leerling per jaar. (De minimumpremie bedraagt EUR 500,- per jaar.)


Optie II

Eigen risico per aanspraak

EUR 100,00 per aanspraak voor elke schade
EUR 1.000,00 per aanspraak voor zuivere vermogensschade
EUR 5.000,00 per aanspraak voor personenschade ondergeschikten
EUR 5.000,00 per aanspraak voor schade in verband met stages in de Verenigde Staten van Amerika en Canada

Jaarpremie
EUR 1,60 per leerling per jaar. (De minimumpremie bedraagt EUR 500,- per jaar.)

Direct aanvragen

U kunt het aanvraagformulier faxen naar 071 361 07 67
of per post verzenden aan:
Aon Verzekeringen, Postbus 59, 2200 AB  Noordwijk

 
 
Direct contact:
Verzekeringen (excl. Zorg)
 

OHRA helpdesk
Collectiviteitsnummer: 346
 +31 (0)26 400 8484 (werkgevers)
 +31 (0)26 400 4040 (werknemers)


Zilveren Kruis klantenservice
Collectiviteitsnummer: 207072395
 +31 (0)71 751 0052Meer informatie


Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met:


Henri Damen
06 138 174 17
Henri.Damen@aon.nl


Ruud van Houten
06 148 754 25
Ruud.van.Houten@aon.nl


+31 (0)71 364 31 51
noordwijk@aon.nl


Bereikbaar van:
8:00 - 18:00 uur (ma t/m vr)


Meer informatie


Aon Verzekeringen
afdeling Schade
071 3643 510 (werkdagen)
AV-schade@aon.nl


Europeesche Hulplijn
+31 20 65 15 777 (24/7)