Samenwerkingsverbanden

Om passend onderwijs te kunnen realiseren, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Er zijn in het primair onderwijs 77 samenwerkingsverbanden en in het voortgezet onderwijs zijn dat er 75.

De schoolbesturen in het samenwerkingsverband leggen in een ondersteuningsplan vast op welke wijze voor elke leerling zo goed mogelijk passend onderwijs kan worden gerealiseerd.

In het samenwerkingsverband maken scholen afspraken over bijvoorbeeld:

  • Welke begeleiding wordt in de reguliere scholen geboden?
  • Welke kinderen worden geplaatst in het (voortgezet) speciaal onderwijs?
  • Hoe is de verdeling van de ondersteuningsmiddelen?

Deze zaken nemen risico's met zich mee, voornamelijk op het gebied van aansprakelijkheid. Veel van de risico's zijn prima verzekerbaar en beschermen de financiële positie van een samenwerkingsverband. De aansprakelijkheidsrisico's waar een samenwerkingsverband mee te maken heeft, kunnen zowel de rechtspersoon als bestuurders privé raken.

Direct aanvragen

U kunt het aanvraagformulier faxen naar 071 361 07 67 of e-mailen naar noordwijk@aon.nl.

Per post verzenden kan ook: Aon Verzekeringen, Postbus 59, 2200 AB  Noordwijk

 
 
Direct contact:
Verzekeringen (excl. Zorg)
 

OHRA helpdesk
Collectiviteitsnummer: 346
 +31 (0)26 400 8484 (werkgevers)
 +31 (0)26 400 4040 (werknemers)


Zilveren Kruis klantenservice
Collectiviteitsnummer: 207072395
 +31 (0)71 751 0052Meer informatie


Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met:


Henri Damen
06 138 174 17
Henri.Damen@aon.nl


Ruud van Houten
06 148 754 25
Ruud.van.Houten@aon.nl


+31 (0)71 364 31 51
noordwijk@aon.nl


Bereikbaar van:
8:00 - 18:00 uur (ma t/m vr)


Meer informatie


Aon Verzekeringen
afdeling Schade
071 3643 510 (werkdagen)
AV-schade@aon.nl


Europeesche Hulplijn
+31 20 65 15 777 (24/7)