Verzekeringen (excl. Zorg)

088 810 81 71

Stel uw vraag via e-mail.

Voordelen
  • Ontwikkeld en aanbevolen door VOS/ABB
  • Lagere premie en betere dekking door collectieve inkoop
  • Kwalitatieve oplossing voor kleine én grote VOS/ABB leden
  • Compleet aanbod van verzekeringen
  • Voordelen en gemak van één tussenpersoon

Verzekeringen voor leden van VOS/ABB

Schoolverzekeringen

Brand- / Bedrijfsschade

Rechtsbijstand

Zorg / Reïntegratie

Aansprakelijkheid

Pakket Passend Onderwijs

Cyberrisico

Werknemers verzekeringen

U wordt doorgestuurd naar de Via mijn werk website van Aon. Hier vindt u meer informatie over het Aon-verzekeringspakket.

Eigenrisicodrager WGA

Bent u in 2017 eigerisicodrager gebleven voor de WGA, dan loopt uw polis op 1 januari 2020 af. Dit betekent dat u in 2019 uw contract kan herbeoordelen. Aangezien veel schoolbesturen dit via een Europese aanbesteding moeten doen, dient u tijdig te beginnen. En wel, voor 1 april 2019!

Voor vragen hierover neemt u contact op met Henri Damen op telefoonnummer 06 138 174 17 of stuur een e-mail naar henri.damen@aon.nl

Check de brief van UWV aangaande ZW-uitkering aan ex-werknemers.          Controleren loont: foutmarge > 30%.

Gebruik onjuiste gegevens Ziektewet kost werkgevers tonnen
Aon hamert op scherpe controle gegevens tijdelijke werknemers

Werkgevers kunnen op enorme kosten worden gejaagd als ze de gegevens die het UWV gebruikt om de premies voor de nieuwe Ziektewet vast te stellen, niet goed controleren. De kosten voor onterecht betaalde premielasten kunnen oplopen tot wel vijf ton per werknemer. De verwachting is dat ruim een derde van de UWV-gegevens over ex-werknemers onjuist is.

Lees meer


Veiligheidstips voor de vakantieperiode

Belangrijke veiligheidstips voor de komende vakantieperiode:

Tip 1 Afvalcontainers vormen de belangrijkste bron van brandstichting!
Tip 2 Zorg voor een goede buitenverlichting!
Tip 3 Zorg dat het gebouw zichtbaar blijft!
Tip 4 Sluit deuren en ramen goed af. Vergeet de bovenlichten niet.
Tip 5 Schakel de inbraakalarminstallatie en de brandmeld­installatie in (indien aanwezig)
Sluit de branddeuren in het gebouw (laat ze niet open staan)

Open de hele checklist


Is de gehele inrichting van uw schoolgebouw wel goed verzekerd?

Eerste inrichting
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de eerste inrichting van het primair en voortgezet onderwijs. Dit zijn de producten en materialen die met overheids­middelen zijn betaald. Veel gemeenten hebben de eerste inrichting als inventaris meeverzekerd op de brandverzekering van de gemeente.

Tweede inrichting
De tweede inrichting is materiaal en producten die uw school zonder overheids­middelen heeft aangeschaft. Regelmatig blijkt dat er bij gemeenten en onderwijs­instellingen veel onduidelijkheid bestaat of de tweede inrichting van het schoolgebouw verzekerd is. De school is echter zélf verantwoordelijk voor het verzekeren van de tweede inrichting.

Lees het artikel